So sánh sản phẩm

BÌNH RƯỢU - ĐỒNG HUN ĐÁNH MÀU


BÌNH RƯỢU - ĐỒNG HUN ĐÁNH MÀU
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG ĐÚC THỦ CÔNG
- HUN MÀU GIẢ CỔ TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- ĐÁNH MÀU HỌA TIẾT HOA VĂN, PHỦ BÓNG BỀ MẶT

- KÍCH THƯỚC: CAO 18 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG ĐÚC THỦ CÔNG
- HUN MÀU GIẢ CỔ TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- ĐÁNH MÀU HỌA TIẾT HOA VĂN, PHỦ BÓNG BỀ MẶT

- KÍCH THƯỚC: CAO 18 CM
Tags: