So sánh sản phẩm

BỘ ĐỈNH - HẠC CHẦU


BỘ ĐỈNH - HẠC CHẦU
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG ĐÚC THỦ CÔNG 
- HỌA VĂN, HỌA TIẾT ĐÚC NỔI
- KÍCH THƯỚC LƯ: CAO 155 CM
- KÍCH THƯỚC ĐÔI HẠC: CAO 181 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG ĐÚC THỦ CÔNG 
- HỌA VĂN, HỌA TIẾT ĐÚC NỔI
- KÍCH THƯỚC LƯ: CAO 155 CM
- KÍCH THƯỚC ĐÔI HẠC: CAO 181 CM
Tags: