So sánh sản phẩm

BỘ ĐỒ THỜ KHẢM NGŨ SẮC


BỘ ĐỒ THỜ KHẢM NGŨ SẮC
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- HỌA TIẾT HOA SÒI, HOA VĂN RỒNG PHƯỢNG, CHỮ VIỆT

- KHẢM NGŨ SẮC TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO 60 CM  (CÓ CÁC KÍCH THƯỚC 45/50/60/70 CM)

IMG_3070 IMG_3068 IMG_3066 IMG_3065
Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- HỌA TIẾT HOA SÒI, HOA VĂN RỒNG PHƯỢNG, CHỮ VIỆT

- KHẢM NGŨ SẮC TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO 60 CM  (CÓ CÁC KÍCH THƯỚC 45/50/60/70 CM)
Tags: