So sánh sản phẩm

BỘ ĐỒ THỜ KHẢM NGŨ SẮC CAO CẤP


BỘ ĐỒ THỜ KHẢM NGŨ SẮC CAO CẤP
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- HỌA TIẾT HOA SÒI, HOA VĂN RỒNG PHƯỢNG, CHỮ NÔM 

- KHẢM NGŨ SẮC TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO 60 CM  (CÓ CÁC KÍCH THƯỚC 50/60/70 CM)

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- HỌA TIẾT HOA SÒI, HOA VĂN RỒNG PHƯỢNG, CHỮ NÔM 

- KHẢM NGŨ SẮC TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO 60 CM  (CÓ CÁC KÍCH THƯỚC 50/60/70 CM)
Tags: