So sánh sản phẩm

TƯỢNG GÀ TRỐNG - DÁT VÀNG 24K


TƯỢNG GÀ TRỐNG - DÁT VÀNG 24K
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG HÀNG CÔNG TY
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO TỪ 13/17/21/26 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG HÀNG CÔNG TY
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO TỪ 13/17/21/26 CM
Tags: