So sánh sản phẩm

TƯỢNG GÀ TRỐNG - DÁT VÀNG 24K


TƯỢNG GÀ TRỐNG - DÁT VÀNG 24K
Tình trạng:

Liên hệ

- TƯỢNG GÀ TRỐNG ĐỨNG CÂY VÀNG BẠC
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG 
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM

- KÍCH THƯỚC: CAO 28 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- TƯỢNG GÀ TRỐNG ĐỨNG CÂY VÀNG BẠC
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG 
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM

- KÍCH THƯỚC: CAO 28 CM
Tags: