So sánh sản phẩm

TƯỢNG GÀ TRỐNG - DÁT VÀNG 24K


TƯỢNG GÀ TRỐNG - DÁT VÀNG 24K
Tình trạng:

Liên hệ

- TƯỢNG GÀ TRỐNG ĐỨNG ĐỐNG VÀNG
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO 40 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- TƯỢNG GÀ TRỐNG ĐỨNG ĐỐNG VÀNG
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- KÍCH THƯỚC: CAO 40 CM
Tags: