So sánh sản phẩm

MÂM BỒNG - ĐỒNG ĐỎ ĐÁNH MÀU


MÂM BỒNG - ĐỒNG ĐỎ ĐÁNH MÀU
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- HOA TIẾT CHẠM CHÌM, LÒNG MÂM TRŨNG

- ĐÁNH MÀU HỌA TIẾT HOA VĂN
- ĐƯỜNG KÍNH: TỪ 25 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- HOA TIẾT CHẠM CHÌM, LÒNG MÂM TRŨNG

- ĐÁNH MÀU HỌA TIẾT HOA VĂN
- ĐƯỜNG KÍNH: TỪ 25 CM
Tags: