So sánh sản phẩm

MÂM BỒNG - KHẢM TAM KHÍ


MÂM BỒNG - KHẢM TAM KHÍ
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- CHI TIẾT TIỆN MÁY, LÒNG MÂM PHẲNG
- HOA VĂN RỒNG PHƯỢNG, CHỮ NÔM

- KHẢM TAM KHÍ TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- ĐƯỜNG KÍNH: TỪ 25 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG ĐỎ ĐÚC THỦ CÔNG
- CHI TIẾT TIỆN MÁY, LÒNG MÂM PHẲNG
- HOA VĂN RỒNG PHƯỢNG, CHỮ NÔM

- KHẢM TAM KHÍ TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- ĐƯỜNG KÍNH: TỪ 25 CM
Tags: