So sánh sản phẩm

MÂM BỒNG ĐỒNG HUN - CNĐL


MÂM BỒNG ĐỒNG HUN - CNĐL
Tình trạng:

Liên hệ

- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG
- SƠN TĨNH ĐIỆN GIẢ CỔ TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- ĐÁNH MÀU HỌA TIẾT HOA VĂN, PHỦ BÓNG BỀ MẶT

- ĐƯỜNG KÍNH: TỪ 20 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG
- SƠN TĨNH ĐIỆN GIẢ CỔ TOÀN BỘ SẢN PHẨM
- ĐÁNH MÀU HỌA TIẾT HOA VĂN, PHỦ BÓNG BỀ MẶT

- ĐƯỜNG KÍNH: TỪ 20 CM
Tags: