So sánh sản phẩm

THANH TOÁN

THÔNG TIN THANH TOÁN: 
---------------------------------------
NGÂN HÀNG AGRIBANK 
LỮ XUÂN MẠNH
1240 2011 545 23
CHI NHÁNH HOÀNG MAI HÀ NỘI
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
LỮ XUÂN MẠNH 
002 1000 392 512
CHI NHÁNH HÀ NỘI
NGÂN HÀNG MB QUÂN ĐỘI
​LỮ XUÂN MẠNH 
0690 1111 630 02
CHI NHÁNH KIM LIÊN - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI