So sánh sản phẩm

TƯỢNG CHÓ - DÁT VÀNG 24K


TƯỢNG CHÓ - DÁT VÀNG 24K
Tình trạng:

Liên hệ

- TƯỢNG CHÓ ÔM ĐĨNH VÀNG
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG TRUNG QUỐC
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM

- KÍCH THƯỚC: CAO 28 CM

Vui lòng liên hệ chủ website.
- TƯỢNG CHÓ ÔM ĐĨNH VÀNG
- CHẤT LIỆU: ĐỒNG VÀNG TRUNG QUỐC
- DÁT VÀNG 24K TOÀN BỘ SẢN PHẨM

- KÍCH THƯỚC: CAO 28 CM
Tags: