So sánh sản phẩm

Ống Hương Đồng Mạ Màu Giả Cổ - Mẫu 2


Ống Hương Đồng Mạ Màu Giả Cổ - Mẫu 2
Tình trạng:

Liên hệ

 Chất Liệu: Đồng Vàng
● Thương Hiệu: Đại Phát (DAPHA)
● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng
● Mạ Màu Giả Cổ Theo Công Nghệ Đài Loan
● Kích Thước: Cao 23 cm

Vui lòng liên hệ chủ website.
 Chất Liệu: Đồng Vàng
● Thương Hiệu: Đại Phát (DAPHA)
● Hoa Văn Họa Tiết Rồng Phượng
● Mạ Màu Giả Cổ Theo Công Nghệ Đài Loan
● Kích Thước: Cao 23 cm
Tags:
<php _e('Click to Call','call-now'); ?>

0916 307 247